GPS-tool (Girl Power Squad tool)

Infofiche Relaties en seksualiteit GirlPowerSquad

UITGEVER: Child focus

EXTRA UITLEG:
GPS biedt u, als begeleiders van jeugdhulpvoorzieningen, preventieve informatie over de dynamieken van het tienerpooierfenomeen, alsook handvaten over hoe u hier op maat van jongeren aan de slag met kan gaan. De tool heeft zowel een online als offline dimensie. Bovendien komt niet enkel het luik tienerpooiers aan bod, maar vooral en vooreerst thema’s als: vriendschap, relaties en seksualiteit, zelfbeeld, grenzen stellen en vertrouwenspersonen.

Hoe doet men dit concreet?
Met GPS kijken jongeren en begeleiders door de ogen van een slachtoffer en krijgen ze een idee van hoe tienerpooiers te werk gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van een fictieve chatconversatie die je kan meevolgen tussen fictieve personen. Jongeren en begeleiders worden met de methodiek ook uitgedaagd om een fictieve leeftijdsgenoot doorheen een toxische relatie te loodsen. GPS nodigt spelers uit om na te denken over vertrouwenspersonen, grenzen stellen en consequenties dragen van gemaakte keuzes.

WAAR TE VINDEN:
Digitale tool – website
https://www.girlpowersquad.be/

Log in:
Je persoonlijke code als begeleider kan je verkrijgen door te mailen naar: training@childfocus.org + vermelding begeleider/jeugdwerker + naam voorziening

WIST-JE-DAT:
In de linker kolom ziet u verschillende titels. De volgende is voor u relevant:
– ‘Accounts’: hier kan u als admin./begeleider bij ‘spelers’ een account voor uzelf, alsook voor iedere jongere aanmaken om het spel te doorlopen (zie p. 12 Handleiding preventietool online voor instructies).

– Een spelersaccount kan eender wat zijn: een fictief of bestaand emailadres en eender welk wachtwoord (dit kiest u volledig zelf als admin.). Een uniek spelersaccount is noodzakelijk omdat het online spel persoonlijke scores bijhoudt. De jongeren kunnen niet zelf hun account aanmaken, dit gebeurt door u als admin.

Wat vindt u van deze tool?

Klik op een ster om te stemmen!

Gemiddelde score: 5 / 5. Aantal stemmen: 1

Nog geen stemmen momenteel.