Door het Lint

Infofiche SEW Door het Lint

UITGEVER: OCMW Mo

EXTRA UITLEG:
Dit spel legt de focus op de factoren die kwaadheid en agressie bij mensen opwekken en op
manieren waarop je met deze gevoelens het beste kan omgaan. Er worden situaties besproken
die iemand kwaad kunnen maken en er wordt duidelijk gemaakt hoe je lichaam hierop reageert.
Het spel bevat ook tips om de boosheid te laten afnemen en agressie te verminderen. Dit alles
wordt geïllustreerd aan de hand van een kwaadheidsthermometer, vier soorten kaartjes,
een handleiding met de grafiek van kwaadheidsopbouw, een blad met uitleg rond time-out en een
blad met de thermometer die je kan kopiëren.

WAAR TE VINDEN:
Speelse tool-spel
Spel-o-teek ‘Het Anker’ Brugge
https://www.sensoa.be/materiaal/door-het-lint

WIST-JE-DAT:
Dit spel kan ook door begeleiders gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in de agressieincidenten van een jongere.

Wat vindt u van deze tool?

Klik op een ster om te stemmen!

Gemiddelde score: 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Nog geen stemmen momenteel.