Mediawijsheid

Star

STAR is een gratis, online, pedagogische tool dat een veilig en verantwoord internetgebruik promoot bij jongeren tussen 10 en 14 jaar met een autismespectrumstoornis.

WatWat

WATWAT is er voor jongeren tussen 11-24 jaar. Het platform biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Geen taboe te groot, geen topic te gek!

YouTube

YouTube is een website waar gebruikers kosteloos video’s kunnen publiceren en voorzien van advertenties kunnen bekijken.