Communicatie

360 Verhalen

Dit taalspel, dat met twee of met een hele groep gespeeld kan worden, draait om het praten over verhalen uit het eigen verleden. Er is geen winnaar of verliezer.

Babbelspel Junior

Met dit educatieve babbelspel leren kleuters spontaan praten over bepaalde situaties aan de hand van een tekening. Op deze manier worden gevoelige onderwerpen bespreekbaar.

BackUp

BackUp is een mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten. De app bevat verschillende tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. Ook als je er wil zijn voor iemand anders kun je met BackUp aan de slag.

Brainwiki

Op deze website kan je terecht voor informatie over psychische problemen bij jongeren. Verschillende thema’s komen aan bod: ADHD, autisme, depressie, psychose, trauma, dwang en trauma…  

CLB Chat

CLB-chat is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen over gezondheid, leren en studeren, studiekeuze en goed voelen. De chat-medewerkers zijn ervaren, professionele CLB-medewerkers. Meer dan 150 psychologen & pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen uit alle CLB’s in Vlaanderen zorgen er samen voor dat je met hun kan chatten tijdens de openingsuren van CLB-chat.

De Babbelaars

Aan de hand van 6 verschillende spelvormen wordt er met de kinderen rond gevoelens gewerkt. Het spel bestaat uit twee draaischijven die handelen rond de basisgevoelens, 16 paspoortkaartjes, 50 situatiekaarten, 8 popjes en 5 kijkplaten. Dit maakt het aantal spelvormen enorm uitgebreid.

GROK

GROK is een kaartspel dat inzet op geweldloze communicatie om zo woorden te geven aan gevoelens en behoeften en de communicatie te activeren. Het spel bevat 56 GEVOEL-kaarten en 56 BEHOEFTE-kaarten.
Daarmee kan je 18 verschillende spellen spelen.

Het EQ-babbelspel

Door middel van het EQ-babbelspel worden kinderen op een speelse manier geconfronteerd met allerlei verschillende emoties en situaties. Zo worden gevoelens worden en leren kinderen elkaar en zichzelf op een andere manier kennen.

Het Originele Babbelspel

Door het oplossen van opdrachten kunnen kinderen hun sociale vaardigheden testen. Er komen verschillende belangrijke competenties aan bod: assertiviteit, inlevingsvermogen, beleefdheid, respect voor anderen, cyberpesten, sociale media, samengestelde gezinnen, omgaan met een beperking, andere godsdiensten en computergames.

Ik ben speciaal: het spel

Door middel van dit spel, wil Autisme Centraal, kinderen op een leuke manier informeren over wat autisme precies inhoudt. De bedoeling is dat kinderen met autisme positiever zijn over hun diagnose en deze beter begrijpen en meer accepteren.