Sociaal-emotioneel welbevinden

TimeRime

Op TimeRime kunnen jongeren een tijdslijn opstellen. Dit kunnen ze doen voor zichzelf, als opdracht of samen met de begeleider. De jongeren kunnen deze tijdlijnen pimpen door muziek, foto’s of video’s toe te voegen. Op die manier kunnen ze praten over bepaalde periodes in hun leven.

Vlinderslag

De jongeren gaan via dit spel op een speelse en communicatieve manier de confrontatie aan met verschillende soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld. Er wordt hen aangeleerd hoe ze over geweld en gevoelens communiceren en hoe ze ermee om kunnen gaan.

WatWat

WATWAT is er voor jongeren tussen 11-24 jaar. Het platform biedt een antwoord op veel gestelde vragen. Geen taboe te groot, geen topic te gek!

Woolfy

Door middel van samenwerking kunnen de kinderen de wolf te slim af zijn en de biggetjes in veiligheid brengen in een bakstenen huisje. Dit spel focust zich op samenwerken en samenspel.

Zet je masker af

Dit spel kan een hulpmiddel zijn bij het trainen van sociale vaardigheden. De elementen van het spel zijn: ‘leren omgaan met elkaar’, ‘alles met een juiste intentie is altijd goed’, ‘vertrouwen hebben in elkaar en elkaar vertrouwen’, ‘geven staat centraal’.

Zo zie ik mezelf! Autisme

In dit spel wil men kinderen met autisme aanzetten tot nadenken over zichzelf. Zo wordt duidelijk hoe ze denken, hoe ze zich voelen en hoe ze zich gedragen in allerlei situaties.