Sociale vaardigheden

Breathe, Think, Do

Deze Engelstalige app is bedoeld om kinderen probleemoplossende vaardigheden aan te leren.
In de app moet het kind het Sesam-straat-figuurtje helpen om dagelijkse uitdagingen op te lossen.
Stil staan bij het probleem, ademen, een plan bedenken en uitvoeren!

Complimentenspel

Een spel waarbij alle complimentenkaarten op tafel worden gelegd en men een compliment mag kiezen om te geven aan een ander. Het complimentenspel zorgt voor plezier en verbinding op een speelse en ontspannen manier.

De Emoscoop

Deze koffer zit boordevol prikkels rond 21 gevoelens, gegoten in 4 spellen, 111 prenten en tientallen opdrachten die kinderen dichter bij zichzelf en elkaar brengen. De Emoscoop heeft een dubbel doel: goed in je vel zitten’ en sociale competenties leren kennen en oefenen.

Door het Lint

Dit spel legt de focus op de factoren die kwaadheid en agressie bij mensen opwekken en op manieren waarop je met deze gevoelens het beste kan omgaan. Er worden situaties besproken die iemand kwaad kunnen maken en er wordt duidelijk gemaakt hoe je lichaam hierop reageert. Het spel bevat ook tips om boosheid te laten afnemen en agressie te verminderen.

Geen grapjes over pesten spel

Het bordspel brengt kinderen op een speelse manier in aanraking met attitudes en gewoontes in sociale situaties, vooral rond pestgedrag. Kinderen leren in dit spel vaardigheden aan waardoor ze beter met moeilijke situaties kunnen omgaan.

Gezichtenspel

Kinderen leren op een speelse manier een gezicht met verschillende uitdrukkingen samenstellen, zijn/haar kenmerken herkennen en benoemen.

Helpende gedachten

Deze kaartenset bestaat uit 52 verschillende kaartjes met helpende gedachten vb. “Ik kan opnieuw beginnen”, “Alles gaat voorbij”… De kaartjes hebben als doel om een niet-helpende gedachte te vervangen door een helpende gedachte. Door bewust te focussen op een helpende gedachte, voel je je beter en is de kans groot dat je betere resultaten boekt.

Het huis vol gevoelens en axen

Een huis vol gevoelens en axen helpt kinderen om gevoelens te benoemen, te (h)erkennen en te leren hoe deze een uitwerking hebben op hun relaties met anderen. Aan de hand van de axenroos krijgt een kind zicht op hoe mensen met elkaar omgaan. De activiteiten zijn opgebouwd rond een gevoelswaaier met 21 gevoelens.

Het Originele Babbelspel

Door het oplossen van opdrachten kunnen kinderen hun sociale vaardigheden testen. Er komen verschillende belangrijke competenties aan bod: assertiviteit, inlevingsvermogen, beleefdheid, respect voor anderen, cyberpesten, sociale media, samengestelde gezinnen, omgaan met een beperking, andere godsdiensten en computergames.

In-Balanz

Deze app bevat een aanbod van ademhalingsoefeningen bij acute stresssituaties. Het is tevens ook bruikbaar als hulpmiddel om te leren relaxen en tot rust te komen. Door praktische oefeningen uit te voeren, wil men de ontregelde ademhaling herstellen.