Sociale vaardigheden

Ipuber

De spelers gaan in groep op pad met een kartonnen smartphonespelbord. Er komen 5 kernthema’s met betrekking tot de puberteit aan bod: weerbaarheid, imago, communicatie in relaties, je lichaam en seksualiteit.

Kikkerbecool

Hoe zou de coole kikker reageren? Bij dit bordspel geven lagere schoolkinderen vanaf ongeveer 8 jaar hun mening over sociale situaties, goede manieren, opkomen voor jezelf en anderen en omgaan met plagen en pesten.

Kwartetspel de Coole Kikker

Het kwartetspel bestaat uit negen kwartetten met 36 belangrijke onderwerpen die ook behandeld worden tijdens sociale vaardigheidstrainingen. Hoe leer je iemand snel kennen? Hoe krijg je vrienden? Hoe werk je goed samen? Hoe onderhandel je? Hoe vraag je of je mee mag spelen? Wat doe je als je uitgescholden wordt? Een groep pest één kind. Wat doe je? Een meisje wordt buitengesloten, Wat doe je als je gepest wordt?

Lekker-in-je-vel-spel: EQ coaching-kaartjes

Ontdek spelenderwijs de taal van emoties. Tekst, beeld én prikkelende vragen helpen gevoelens en emoties bespreekbaar te maken, ze te (h)erkennen en er beter mee om te gaan.

Okidootjes-veerkracht spel

Spelenderwijs leer je hoe je een positieve focus ontwikkelt, hoe je kan omgaan met verandering en tegenslag, hoe je oplossingsgericht denkt en hoe je zelfvertrouwen krijgt. Aan de hand van dit spel wordt de veerkracht van de spelers in kaart gebracht. De sterke kanten worden duidelijk door middel van de TOP-kaarten en de werkpunten aan de hand van de TIP-kaarten.

Schatgravers

Schatgravers is een kaartspel met schatkaarten en karweikaarten. In Schatgravers ontdek je waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en van je medespelers.

SignaLEREN

De app signaLEREN is ontwikkeld voor kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. Het is een digitaal signaleringsplan. Het doel is om jongeren te helpen hun spanning te leren herkennen en af te bouwen.

Stop-denk-doe-spel

Via deze spelmethodiek wordt het hanteren van conflicten in verschillende herkenbare situaties besproken. Thema’s die aan bod
komen zijn: negeren, gevoelens, onderhandelen, luisteren, uitpraten, afkoelen, …

The Allen Adventure

Deze interactieve app helpt kinderen om sociale en emotionele skills te oefenen. Het stimuleert hen om niet te pesten en om pro-sociaal gedrag te vertonen. Het kind leert samen met Allen, de alien, hoe anderen zich voelen en wat ze denken. Allen is een alien van een andere planeet. Hij wil erbij horen en vrienden maken maar merkt dat dit niet altijd gemakkelijk is.

Vlinderslag

De jongeren gaan via dit spel op een speelse en communicatieve manier de confrontatie aan met verschillende soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld. Er wordt hen aangeleerd hoe ze over geweld en gevoelens communiceren en hoe ze ermee om kunnen gaan.