Individuele begeleiding

Missing you

Missing you is een website waar je terechtkan wanneer je iemand bent verloren. Je vindt er heel veel info over rouw & verlies.

The Allen Adventure

Deze interactieve app helpt kinderen om sociale en emotionele skills te oefenen. Het stimuleert hen om niet te pesten en om pro-sociaal gedrag te vertonen. Het kind leert samen met Allen, de alien, hoe anderen zich voelen en wat ze denken. Allen is een alien van een andere planeet. Hij wil erbij horen en vrienden maken maar merkt dat dit niet altijd gemakkelijk is.

TimeRime

Op TimeRime kunnen jongeren een tijdslijn opstellen. Dit kunnen ze doen voor zichzelf, als opdracht of samen met de begeleider. De jongeren kunnen deze tijdlijnen pimpen door muziek, foto’s of video’s toe te voegen. Op die manier kunnen ze praten over bepaalde periodes in hun leven.

Slimkicken

Op deze website vind je heel wat informatie en oefeningen die je zowel alleen als met je begeleider kan maken en raadplegen. De oefeningen zijn bijvoorbeeld zelftests, bezorgdheidsoefeningen, kennistesten of wat betekent… voor jou? Daarnaast omvat deze website informatie specifiek gericht naar begeleiders. Je kan deze website gebruiken om samen informatie rond middelengebruik te verwerken of om naar eventuele verdere hulp te zoeken.

Proud2Bme

Op deze site kan een jongere met een eetstoornis allerlei informatie vinden over eetstoornissen, zelfbeeld, perfectionisme, hulp en herstel. In het deel ‘health en beauty’ is er informatie te vinden over gezond eten en schoonheid.

Online 113

Deze website biedt hulp aan mensen die denken aan zelfmoord. Het doel van de website is preventie. Op de website is een chatplatform, een online cursus en online therapie.

Vriend Ami

Het spelprincipe is hetzelfde als ‘Waarheid’, ‘Durven’ of ‘Doen’. Er wordt rond het thema vriendschap gewerkt door hierover te communiceren en gedachten te delen met elkaar.

SeCZ Talk

Met dit spel wil men jongeren met chronische aandoeningen of beperkingen meer informatie en kennis aanreiken over relaties, intimiteit en seksualiteit. Dit moet bespreekbaar kunnen zijn en in dit spel
kan je je kennis toetsen, je mening geven en je communicatieve vaardigheden toepassen.

Relatiespel

Dit spel is een hulpmiddel om relaties te onderhouden en te verbeteren. Het Relatiespel bestaat uit 112 kaarten die verdeeld zijn in 2 groepen: gedragskaarten en verbindingskaarten. Je gaat communiceren over zaken waar jij belang aan hecht in een
relatie, op welke manier je problemen kan voorkomen en hoe jij jezelf situeert en wat je kan bijbrengen binnen een relatie.

Het Grote Voortplantingsspel

Kinderen gaan op ontdekkingstocht om alles te weten te komen over de voortplanting. De bedoeling is om als eerste zaadcel aan te komen bij Miss Eicel. Onderweg kruisen er verschillende kennis-en meningsvragen je pad.