Zelfhulp

Missing you

Missing you is een website waar je terechtkan wanneer je iemand bent verloren. Je vindt er heel veel info over rouw & verlies.

The Allen Adventure

Deze interactieve app helpt kinderen om sociale en emotionele skills te oefenen. Het stimuleert hen om niet te pesten en om pro-sociaal gedrag te vertonen. Het kind leert samen met Allen, de alien, hoe anderen zich voelen en wat ze denken. Allen is een alien van een andere planeet. Hij wil erbij horen en vrienden maken maar merkt dat dit niet altijd gemakkelijk is.

TimeRime

Op TimeRime kunnen jongeren een tijdslijn opstellen. Dit kunnen ze doen voor zichzelf, als opdracht of samen met de begeleider. De jongeren kunnen deze tijdlijnen pimpen door muziek, foto’s of video’s toe te voegen. Op die manier kunnen ze praten over bepaalde periodes in hun leven.

Slimkicken

Op deze website vind je heel wat informatie en oefeningen die je zowel alleen als met je begeleider kan maken en raadplegen. De oefeningen zijn bijvoorbeeld zelftests, bezorgdheidsoefeningen, kennistesten of wat betekent… voor jou? Daarnaast omvat deze website informatie specifiek gericht naar begeleiders. Je kan deze website gebruiken om samen informatie rond middelengebruik te verwerken of om naar eventuele verdere hulp te zoeken.

Proud2Bme

Op deze site kan een jongere met een eetstoornis allerlei informatie vinden over eetstoornissen, zelfbeeld, perfectionisme, hulp en herstel. In het deel ‘health en beauty’ is er informatie te vinden over gezond eten en schoonheid.

Online 113

Deze website biedt hulp aan mensen die denken aan zelfmoord. Het doel van de website is preventie. Op de website is een chatplatform, een online cursus en online therapie.

SECOND LIFE

Dit is een gratis simulatiespel waarbij avatars zich begeven in een virtuele driedimensionale wereld. In dit spel kunnen de spelers vaardigheden inoefenen die ze later in de echte wereld kunnen gebruiken. Een belangrijk element in het spel is dat de avatars onderling kunnen communiceren.

Blauwe plekken

Judith groeit op in een gezin waar er fysiek geweld is. Ze voelt zich schuldig, omdat ze niets goed
bij haar moeder kan doen. Ze heeft eigenlijk meer de pest aan zichzelf dan aan haar moeder.

Breathe, Think, Do

Deze Engelstalige app is bedoeld om kinderen probleemoplossende vaardigheden aan te leren.
In de app moet het kind het Sesam-straat-figuurtje helpen om dagelijkse uitdagingen op te lossen.
Stil staan bij het probleem, ademen, een plan bedenken en uitvoeren!

Breathe 2 Relax

Deze app is ontwikkeld om personen te helpen die vaak stress ervaren. De app geeft gedetailleerde informatie over de effecten van stress op het lichaam. Daarnaast biedt de app instructies en ademhalingsoefeningen aan die helpen om de stress te reduceren.