Adolescent

TimeRime

Op TimeRime kunnen jongeren een tijdslijn opstellen. Dit kunnen ze doen voor zichzelf, als opdracht of samen met de begeleider. De jongeren kunnen deze tijdlijnen pimpen door muziek, foto’s of video’s toe te voegen. Op die manier kunnen ze praten over bepaalde periodes in hun leven.

Slimkicken

Op deze website vind je heel wat informatie en oefeningen die je zowel alleen als met je begeleider kan maken en raadplegen. De oefeningen zijn bijvoorbeeld zelftests, bezorgdheidsoefeningen, kennistesten of wat betekent… voor jou? Daarnaast omvat deze website informatie specifiek gericht naar begeleiders. Je kan deze website gebruiken om samen informatie rond middelengebruik te verwerken of om naar eventuele verdere hulp te zoeken.

Schatgravers

Schatgravers is een kaartspel met schatkaarten en karweikaarten. In Schatgravers ontdek je waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en van je medespelers.

Proud2Bme

Op deze site kan een jongere met een eetstoornis allerlei informatie vinden over eetstoornissen, zelfbeeld, perfectionisme, hulp en herstel. In het deel ‘health en beauty’ is er informatie te vinden over gezond eten en schoonheid.

Online 113

Deze website biedt hulp aan mensen die denken aan zelfmoord. Het doel van de website is preventie. Op de website is een chatplatform, een online cursus en online therapie.

Okidootjes-veerkracht spel

Spelenderwijs leer je hoe je een positieve focus ontwikkelt, hoe je kan omgaan met verandering en tegenslag, hoe je oplossingsgericht denkt en hoe je zelfvertrouwen krijgt. Aan de hand van dit spel wordt de veerkracht van de spelers in kaart gebracht. De sterke kanten worden duidelijk door middel van de TOP-kaarten en de werkpunten aan de hand van de TIP-kaarten.

Vrijstraat 16

Vrijstraat 16 is een spel dat is ontworpen voor jongeren vanaf 16 jaar. Alle aspecten van vrijen komen hierin aan bod. De spelers bewegen zich al zoekend van kamer naar kamer in een huis.
Onderweg kruisen ze verschillende uitdagingen (creatieve, actieve, rustige en zoekopdrachten,groepsgesprekken en weetjes) op hun pad.

Vriend Ami

Het spelprincipe is hetzelfde als ‘Waarheid’, ‘Durven’ of ‘Doen’. Er wordt rond het thema vriendschap gewerkt door hierover te communiceren en gedachten te delen met elkaar.

SeCZ Talk

Met dit spel wil men jongeren met chronische aandoeningen of beperkingen meer informatie en kennis aanreiken over relaties, intimiteit en seksualiteit. Dit moet bespreekbaar kunnen zijn en in dit spel
kan je je kennis toetsen, je mening geven en je communicatieve vaardigheden toepassen.

Relatiespel

Dit spel is een hulpmiddel om relaties te onderhouden en te verbeteren. Het Relatiespel bestaat uit 112 kaarten die verdeeld zijn in 2 groepen: gedragskaarten en verbindingskaarten. Je gaat communiceren over zaken waar jij belang aan hecht in een
relatie, op welke manier je problemen kan voorkomen en hoe jij jezelf situeert en wat je kan bijbrengen binnen een relatie.