Adolescent

Blauwe plekken

Judith groeit op in een gezin waar er fysiek geweld is. Ze voelt zich schuldig, omdat ze niets goed
bij haar moeder kan doen. Ze heeft eigenlijk meer de pest aan zichzelf dan aan haar moeder.

Mimurfel

De dobbelsteen in het spel wordt een ‘mimurfel’ genoemd. Aan elke zijde vindt je een mimiek: de vrolijke, de optimist, de besluiteloze, de verbaasde, de pessimist en de woedende. De speltechnieken rond het werken met emoties zijn oneindig.

Ik ben steengoed-kwartetspel

Door middel van dit kwartetspel probeert men kinderen en jongeren op een speelse wijze te leren omgaan met hun faalangst & negatieve gedachten.

Breathe 2 Relax

Deze app is ontwikkeld om personen te helpen die vaak stress ervaren. De app geeft gedetailleerde informatie over de effecten van stress op het lichaam. Daarnaast biedt de app instructies en ademhalingsoefeningen aan die helpen om de stress te reduceren.

GROK

GROK is een kaartspel dat inzet op geweldloze communicatie om zo woorden te geven aan gevoelens en behoeften en de communicatie te activeren. Het spel bevat 56 GEVOEL-kaarten en 56 BEHOEFTE-kaarten.
Daarmee kan je 18 verschillende spellen spelen.

EigenWijsjes

EigenWijsjes bestaat uit 52 coachingskaartjes. Op elke kaart staat een korte, krachtige zin. De kaartjes kunnen een speelse aanzet zijn tot positief denken, een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen. Deze kaartjes kennen een oneindig aantal toepassingsmogelijkheden, zowel in een gesprek als buiten een gesprek.

Sense.info

Het doel van deze website is om jongeren gezonde keuzes te laten maken m.b.t. seksualiteit. Deze website is zowel informatief, interactief als responsief opgesteld.

Een koffer vol vertrouwen

Deze koffer is een instrument om jongeren in contact te brengen met hun beleving op vlak van identiteit, gevoel en denken. Dit gebeurt door in interactie te treden met anderen. De koffer draagt bij aan het zelfsturingsproces van jongeren en leert hun om zelfstandig beslissingen te nemen.

Lovebuzz

Lovebuzz is een interactief spel dat ondersteunend werkt bij het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s als liefde, beginnende seksualiteit, seksuele weerbaarheid en diversiteit.

Door het Lint

Dit spel legt de focus op de factoren die kwaadheid en agressie bij mensen opwekken en op manieren waarop je met deze gevoelens het beste kan omgaan. Er worden situaties besproken die iemand kwaad kunnen maken en er wordt duidelijk gemaakt hoe je lichaam hierop reageert. Het spel bevat ook tips om boosheid te laten afnemen en agressie te verminderen.