Lagere school

The Allen Adventure

Deze interactieve app helpt kinderen om sociale en emotionele skills te oefenen. Het stimuleert hen om niet te pesten en om pro-sociaal gedrag te vertonen. Het kind leert samen met Allen, de alien, hoe anderen zich voelen en wat ze denken. Allen is een alien van een andere planeet. Hij wil erbij horen en vrienden maken maar merkt dat dit niet altijd gemakkelijk is.

TimeRime

Op TimeRime kunnen jongeren een tijdslijn opstellen. Dit kunnen ze doen voor zichzelf, als opdracht of samen met de begeleider. De jongeren kunnen deze tijdlijnen pimpen door muziek, foto’s of video’s toe te voegen. Op die manier kunnen ze praten over bepaalde periodes in hun leven.

Slimkicken

Op deze website vind je heel wat informatie en oefeningen die je zowel alleen als met je begeleider kan maken en raadplegen. De oefeningen zijn bijvoorbeeld zelftests, bezorgdheidsoefeningen, kennistesten of wat betekent… voor jou? Daarnaast omvat deze website informatie specifiek gericht naar begeleiders. Je kan deze website gebruiken om samen informatie rond middelengebruik te verwerken of om naar eventuele verdere hulp te zoeken.

De Emoscoop

Deze koffer zit boordevol prikkels rond 21 gevoelens, gegoten in 4 spellen, 111 prenten en tientallen opdrachten die kinderen dichter bij zichzelf en elkaar brengen. De Emoscoop heeft een dubbel doel: goed in je vel zitten’ en sociale competenties leren kennen en oefenen.

Woolfy

Door middel van samenwerking kunnen de kinderen de wolf te slim af zijn en de biggetjes in veiligheid brengen in een bakstenen huisje. Dit spel focust zich op samenwerken en samenspel.

Schatgravers

Schatgravers is een kaartspel met schatkaarten en karweikaarten. In Schatgravers ontdek je waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en van je medespelers.

Okidootjes-veerkracht spel

Spelenderwijs leer je hoe je een positieve focus ontwikkelt, hoe je kan omgaan met verandering en tegenslag, hoe je oplossingsgericht denkt en hoe je zelfvertrouwen krijgt. Aan de hand van dit spel wordt de veerkracht van de spelers in kaart gebracht. De sterke kanten worden duidelijk door middel van de TOP-kaarten en de werkpunten aan de hand van de TIP-kaarten.

Ziggi is verliefd

Kinderen komen via deze spelvorm meer te weten over relaties en seksualiteit. ‘Ziggi’ het nijlpaard neemt de kinderen mee op ontdekkingstocht naar het land van de Lieve Lijven, het land van de Gevoelige Zielen, het land van de Wiebelende Bedden, het land van de Bonzende Harten en het land van 1002 nachten.

Het Grote Voortplantingsspel

Kinderen gaan op ontdekkingstocht om alles te weten te komen over de voortplanting. De bedoeling is om als eerste zaadcel aan te komen bij Miss Eicel. Onderweg kruisen er verschillende kennis-en meningsvragen je pad.

Girls’ choice

Tijdens dit spel worden meisjes uitgenodigd om te praten over hun wensen en grenzen bij intimiteit en seksualiteit. De doos bestaat uit een basisspel voor 10 tot 13-jarigen en een vervolgspel voor 13 tot 15-jarigen.