Boys R Us

Dit spel wil jongens op speelse wijze aanmoedigen om een gesprek te voeren over relaties en seksualiteit. Er zijn 2 spelvarianten: 1 voor 10- tot en met 12-jarigen en 1 voor 13-tot en met 15-jarigen. Het spel wordt gespeeld in teams. Er worden vragen gesteld en opdrachten gegeven rond 4 thema’s: omgeving, dates, vrienden en ik.

Zet je masker af

Dit spel kan een hulpmiddel zijn bij het trainen van sociale vaardigheden. De elementen van het spel zijn: ‘leren omgaan met elkaar’, ‘alles met een juiste intentie is altijd goed’, ‘vertrouwen hebben in elkaar en elkaar vertrouwen’, ‘geven staat centraal’.

Booost!

De spelers wandelen door de stad en verkrijgen via vraag-, opdracht – en discussiekaarten info over volgende thema’s: weerbaarheid, imago, seksualiteit, relaties, veranderingen aan het lichaam en online gedrag.

Vlinderslag

De jongeren gaan via dit spel op een speelse en communicatieve manier de confrontatie aan met verschillende soorten zichtbaar en onzichtbaar geweld. Er wordt hen aangeleerd hoe ze over geweld en gevoelens communiceren en hoe ze ermee om kunnen gaan.

Bloosdoos

Dit educatief spel bevat vragen en stellingen over verschillende thema’s die je doen blozen: verliefdheid, relaties en seksualiteit…

Strippen Zieher

Dit spel is een coöperatief spel, zonder winnaar of verliezer. Het leert kinderen om samen na te denken en daarover te
communiceren.

Stop-denk-doe-spel

Via deze spelmethodiek wordt het hanteren van conflicten in verschillende herkenbare situaties besproken. Thema’s die aan bod
komen zijn: negeren, gevoelens, onderhandelen, luisteren, uitpraten, afkoelen, …

Musje, het meisje van de zon

Musje is erg stil en alleen. Mama is in een tehuis en papa heeft door zorgen en drukte weinig
aandacht voor haar, zodat veel van haar gevoelens en angsten aan hem voorbijgaan.

Musje en de wereld

Dit verhaal gaat over een ouder met een psychische stoornis. Musje denkt en droomt veel over de
wereld om haar heen. Ook maakt zij zich zorgen om haar moeder die pas weer uit het ziekenhuis
is.

Spiegel jezelf spel

Door het Spiegel jezelf spel leren de kinderen op een spannende manier hun sterke eigenschappen kennen. Hierdoor kunnen ze bouwen aan hun zelfvertrouwen.