Goed Gesprek

Dit is een spel waarbij je aan de hand van vragenkaartjes een rustig gesprek kunt voeren met kinderen over
de scheiding van hun ouders.

SECOND LIFE

Dit is een gratis simulatiespel waarbij avatars zich begeven in een virtuele driedimensionale wereld. In dit spel kunnen de spelers vaardigheden inoefenen die ze later in de echte wereld kunnen gebruiken. Een belangrijk element in het spel is dat de avatars onderling kunnen communiceren.

Puber Coachkaarten

Dit spelpakket bestaat uit 42 foto’s met prikkelende vragen. Deze coachkaarten helpen pubers te verwoorden wie ze zijn, wat hen bijzonder maakt en wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven. De beelden helpen om pubers te doen dromen en dagen hen uit om eerlijke antwoorden te geven.

Praattoppers

In dit spel krijgen de kinderen manieren aangeleerd om op een positieve manier met elkaar in gesprek te gaan. De volgende vaardigheden worden ingeoefend: luisteren, vragen stellen,redeneren en zich in de ander verplaatsen.

Blauwe plekken

Judith groeit op in een gezin waar er fysiek geweld is. Ze voelt zich schuldig, omdat ze niets goed
bij haar moeder kan doen. Ze heeft eigenlijk meer de pest aan zichzelf dan aan haar moeder.

Praatplaatjes

Praatplaatjes is een set met aansprekende, grappige plaatjes om samen met jonge kinderen filosofische vragen te onderzoeken.

3 Huisjesspel

Het 3 huisjesspel is een samenwerkingsspel waarbij kinderen op een laagdrempelige manier over de echtscheiding of uithuisplaatsing,
kunnen praten. Met dit spel bouw je een mama-, papa- een kinderhuis op.

Mindset gesprekskaarten

De Mindset gesprekskaarten ondersteunen lagere schoolkinderen om actief aan de slag te gaan met een groeimindset. Weg met de vaste mindset: verschillende vragen op de kaarten helpen kinderen om hun gedachten te veranderen en zo positiever te denken en meer te durven!

Mimurfel

De dobbelsteen in het spel wordt een ‘mimurfel’ genoemd. Aan elke zijde vindt je een mimiek: de vrolijke, de optimist, de besluiteloze, de verbaasde, de pessimist en de woedende. De speltechnieken rond het werken met emoties zijn oneindig.

Kinderkwaliteitenspel

Bij dit spel is het de bedoeling dat de kinderen meer inzicht krijgen in hun eigen kwaliteiten en talenten. Dit kan ervoor zorgen dat hun zelfbeeld positiever wordt.