GROK

GROK is een kaartspel dat inzet op geweldloze communicatie om zo woorden te geven aan gevoelens en behoeften en de communicatie te activeren. Het spel bevat 56 GEVOEL-kaarten en 56 BEHOEFTE-kaarten.
Daarmee kan je 18 verschillende spellen spelen.

EigenWijsjes

EigenWijsjes bestaat uit 52 coachingskaartjes. Op elke kaart staat een korte, krachtige zin. De kaartjes kunnen een speelse aanzet zijn tot positief denken, een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen. Deze kaartjes kennen een oneindig aantal toepassingsmogelijkheden, zowel in een gesprek als buiten een gesprek.

Sense.info

Het doel van deze website is om jongeren gezonde keuzes te laten maken m.b.t. seksualiteit. Deze website is zowel informatief, interactief als responsief opgesteld.

Een koffer vol vertrouwen

Deze koffer is een instrument om jongeren in contact te brengen met hun beleving op vlak van identiteit, gevoel en denken. Dit gebeurt door in interactie te treden met anderen. De koffer draagt bij aan het zelfsturingsproces van jongeren en leert hun om zelfstandig beslissingen te nemen.

Lovebuzz

Lovebuzz is een interactief spel dat ondersteunend werkt bij het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s als liefde, beginnende seksualiteit, seksuele weerbaarheid en diversiteit.

Door het Lint

Dit spel legt de focus op de factoren die kwaadheid en agressie bij mensen opwekken en op manieren waarop je met deze gevoelens het beste kan omgaan. Er worden situaties besproken die iemand kwaad kunnen maken en er wordt duidelijk gemaakt hoe je lichaam hierop reageert. Het spel bevat ook tips om boosheid te laten afnemen en agressie te verminderen.

De Babbelaars

Aan de hand van 6 verschillende spelvormen wordt er met de kinderen rond gevoelens gewerkt. Het spel bestaat uit twee draaischijven die handelen rond de basisgevoelens, 16 paspoortkaartjes, 50 situatiekaarten, 8 popjes en 5 kijkplaten. Dit maakt het aantal spelvormen enorm uitgebreid.

FIOM

Op deze website is er info terug te vinden over wat je kan doen bij een ongewenste
zwangerschap, maar is er ook informatie te vinden over afstammingsvragen en donorconceptie.
Ook abortus wordt besproken.

Complimentenspel Autisme

Dit spel werd ontworpen voor kinderen met autisme. Autisme wordt soms als vervelend en negatief ervaren. Met dit spel worden de mooie en unieke kanten van het kind met ASS benadrukt.

Complimentenspel ADHD

Dit spel werd ontworpen voor kinderen met ADHD. ADHD wordt soms als negatief en vervelend ervaren. Met dit spel worden de unieke en mooie kenmerken van het kind in de verf gezet.